Fontos határidő jár le ma

1024 536 CafeT-rend

Ahhoz, hogy a lakáscélú támogatás adómentes legyen, január 31-ig kell megkapnia a munkáltatónak a banki igazolást. A mobilitási lakhatási célú támogatásról pedig szintén a hónap végéig kell a NAV-nak adatot szolgáltatni.

Adómentes lakáscélú támogatás

A cégeknek 2014 áprilisa óta van lehetőségük arra, hogy adómentesen támogassák a dolgozók lakásvásárlását, illetve lakáshitel-törlesztését: a munkáltató ötévente legfeljebb ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást adhat adómentesen, akár egy összegben is.

Az adómentes juttatást használt vagy új lakás vásárlására, építésére, bővítésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre, illetve az ilyen célra felvett hitelek visszafizetésére lehet felhasználni, amennyiben a munkavállaló valamilyen arányban tulajdonos. Összegénél kikötés, hogy az nem lehet lehet több a vételár, vagy az építési költség 30 százalékánál.

Az igénybevétel feltétele még az is, hogy a lakás szobaszáma ne haladja meg a méltányolható lakásigényhez rendelt szobaszámot.

Idén nincs változás

A lakáscafeteria szabályainál utoljára tavaly januártól volt változás: akkortól már a házastárs közeli hozzátartozóit (=testvérét) is figyelembe lehet venni a lakók számának meghatározásánál. Emellett a fiatal házaspároknál a lakók számának meghatározásakor számításba vehetőek lettek a jövőben születendő, bevállalt gyermekek is.

Kedvezőbb lett a szobák számának meghatározása is: a 8 és 12 négyzetméter közé eső lakóhelyiségekből (vagyis félszobákból) kettőt egy szobaként lehet figyelembe venni. Így 1-2 fő esetén 3 szoba, 3-4 fő esetén pedig négy szoba lehet a méltányolható lakásméret. Minden további lakóval egy szobával nő az adómentesen támogatható lakásméret.

Fontos az adminisztráció

Az adómentességhez azonban nem elég önmagában a méltányolható szobaszám és az összeghatár szabályainak betartása, hanem az adminisztrációra is nagyon kell ügyelni.

Ha a munkáltató tavaly adott adómentes lakáshitel-támogatást a munkatársainak, akkor április 15-ig (munkáltató saját döntése alapján legkésőbb május 31-ig) össze kell gyűjtenie az ehhez kapcsolódó teljes dokumentációt.

Fontos: a munkatársaknak akkor is át kell adniuk a szükséges dokumentumokat a juttató cégnek, ha közben esetleg már megszűnt a munkaviszonyuk.

  • Ha a cég kiszervezte egy hitelintézetnek az adómentesség több kritériumának ellenőrzését, abban az esetben a hitelintézettől kapja meg az igazolást.
  • Ha önállóan végezte az adómentesség ellenőrzését, akkor nála kell hogy meglegyen minden dokumentáció. A biztonság kedvéért ezeket célszerű már a juttatás kiadása előtt begyűjteni és nem megvárni a következő év áprilisát, májusát.

A másik fontos dolog, hogy a támogatás folyósításáról – a lakáscélú munkáltatói kölcsön elengedésének esetét kivéve – legkésőbb január 31-éig a munkáltató kell hogy kapjon egy igazolást a folyósító szervezettől, ami lehet hitelintézet (bank) vagy a Magyar Államkincstár.

Figyelem, ha az adminisztrációs feltétel nem teljesül, akkor elvész a munkáltató számára az adómentesség.

Mobilitási lakhatási célú támogatás – Kedvezőbb feltételek 2018-tól

A mobilitási lakhatási támogatásnál több lazítás is volt az idei évre, például az, hogy már nem csak határozatlan idejű szerződéssel lehet a támogatást igénybe venni, hanem határozott idejűvel is. Minimum heti 36 órás munkaviszony esetén adható a támogatás. Ráadásul az összeg is jelentősen emelkedett.

2018-tól az adómentesség értékhatárai:

  • a foglakoztatás első 2 évében a minimálbér maximum 60 százaléka lehet a mobilitási lakhatási célú támogatás,
  • a foglakoztatás harmadik és negyedik a minimálbér 40 százaléka,
  • a foglakoztatás ötödik évben a minimálbér 20 százaléka.

A 138 ezer forintra emelkedett minimálbér mellett így az első két évben akár havi 82 800 forint is lehet az adómentes támogatás.

Feltétel, hogy az állandó lakhely legalább 60 kilométerre, vagy tömegközlekedési eszközzel oda-vissza legalább három órára legyen a munkahelytől, és ezen a körön belül a munkavállalónak semmilyen lakástulajdona, illetve haszonélvezeti joga ne legyen (egy éven belül visszamenőleg sem). 2018-ban ez utóbbi feltétel is enyhül, és immár csak a többségi tulajdon lesz a kizáró ok.

Fontos: az adómentes munkáltatói mobilitási lakhatási támogatás igénybevételéhez az albérleti díjról bizonylatot kell leadni. És a munkáltató kötelessége, hogy az adóévet követő év január 31-ig munkavállalónként adatot szolgáltasson a NAV felé az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről és a munkavállaló által bérelt lakás címéről.