Lakhatási támogatások

800 419 CafeT-rend

A NAV januárban több tájékoztatót is közzétett, a munkáltatói lakhatási támogatásokkal kapcsolatban. Erre azért volt szükség, mert január elsejétől megszűnt a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentessége, és változtak a munkásszállásra vonatkozó szabályok is.

Mobilitási célú lakhatási támogatás

Mivel január elsejétől megszűnt a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentessége, így ha a munkáltató továbbra is biztosít ilyen juttatást a munkavállalónak, az a felek közti jogviszony alapján, bérjövedelemként válik adókötelessé.

Ezzel együtt életbe lépett egy átmeneti szabály is, amely szerint a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben (logikusan) az szja-törvény 2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

Mindez azt jelenti, hogy csak a 2019. január 1-je előtt kifizetett támogatás minősül adómentesnek, továbbá az idei év végéig biztosított lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolási, felhasználási és igazolási szabályait figyelembe véve szükséges alkalmazni az szja-törvény 2018. december 31-éig hatályos 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3. pontjait.

  • Hitel törlesztése esetén a 2018-as év végéig kifizetett támogatás felhasználásának 2018. december 31-éig meg kellett történnie.
  • Lakás tulajdonjogának a megszerzése esetén az év végéig folyósított összeget legkésőbb 2019. március 31-éig kell felhasználni, továbbá a magánszemély az elszámolásra vonatkozó igazolásokat 2019. május 31-éig köteles a munkáltatónak átadni.
  • Lakás építése, építtetése, alapterületének növelése, akadálymentesítése és korszerűsítése esetén az utalt támogatást 2019. december 31-éig szükséges felhasználni, és az elszámolásnak 2020. május 31-éig kell megtörténnie.

Munkásszállásra vonatkozó szabályok

2019-re kedvezően változtak a munkásszállásos elhelyezés feltételei.

Az szja-törvény 2018. december 31-ig hatályos rendelkezése szerint az adómentesség (egyéb feltételek fennállása esetén) akkor volt biztosítható a munkavállaló részére, ha a munkásszálláson elhelyezett magánszemély nem rendelkezett lakóhellyel azon a településen, ahol a munkahelye volt.

A módosítás alapján viszont januártól csak abban az esetben nem minősül adómentes juttatásnak a munkásszállásos elhelyezés, ha a munkavállaló rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal azon a településen, ahol a munkahelye van.

Kiegészült továbbá a munkásszállás fogalma, így a munkásszállásos elszállásolással egyenértékű lett, ha a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ideértve a szállodának nem minősülő kereskedelmi szálláshelyi elhelyezést is.

A módosítás egyértelművé tette továbbá, hogy az adómentes juttatásnak nem része az étkezési szolgáltatás biztosítása.